Værdier

Haunstrup If er en fodboldklub, hvor særligt det sociale og et godt sammenhold er i højsædet. Et
stærkt sammenhold og en god opbakning ses som forudsætninger for at skabe gode resultater og generel sportslig fremgang.

Haunstrup If er en klub, hvor der er plads til alle uafhængigt af fodboldmæssig kunnen. Hvert enkelt medlem tæller. Muligheden for at få indflydelse på sin klub er derfor også stor.

Omvendt må det også forventes, at alle bidrager, så godt de nu kan, til at skabe en sund, velfungerende klub, som er rar at være i.

Da klubben har begrænsede midler, må en smule frivilligt arbejde i forbindelse med kræmmermarked og servering i Messehallerne påregnes. Penge herfra er afgørende for klubbens drift.

De videre retningslinjer kan opsummeres i nedstående punkter:

 • Spillerne går altid på banen for at yde deres bedste
 • Spillerne bakker hinanden op – også i modgang.
 • Dem der træner, spiller
 • Betaler man ikke kontingent, kan man ikke spille
 • Alle hjælper til, så godt de kan
 • Spillere og træner forventes omklædte og klar til træning præcis kl 19.00
 • Afbud til træning skal ske senest dagen før, det vil sige senest mandag. Akut sygdom og lignende er force majeure og altså at regne som undtagelser fra reglen om afbud senest dagen før
 • Afbud til træning skal stiles direkte til Kenneth via sms eller via direkte besked på Facebook – og ikke som åbent opslag i Facebookgruppen
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 kommentarer:

Send en kommentar